Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują między innymi:

  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie opinii,
  • obsługę prawną podmiotów gospodarczych,
  • prowadzenie spraw klientów indywidualnych,
  • uczestniczenie w negocjacjach,
  • występowanie przed sądami oraz organami administracji publicznej,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach egzekucyjnych.

Właścicielem Kancelarii jest radca prawny Wojciech Mackiewicz.

Radca  prawny  Wojciech  Mackiewicz  ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu w 2002 roku. Następnie odbywał aplikację zwieńczoną wpisaniem na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu, pod numerem Pz - 2258/06.

Już  w  trakcie  studiów  zdobywał  cenne  doświadczenie, odbywając staż w instytucjach samorządowych, a następnie, podczas aplikacji, będąc zatrudnionym w kancelariach radców prawnych. Jako asystent prawny zajmował się stałą obsługą podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Kancelarię Radcy Prawnego prowadzi od 2007 roku.

Wojciech Mackiewicz
radca prawny
Mackiewicz